İletişim Önemli Linkler BİDB Servis

Tarihçe

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Bakanlar Kurulunun 01 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunu ile kurulmuştur. Tıp Fakültesi kadrosunda farklı branşlardan olmak üzere 8 profesör, 10 doçent ve 46 yardımcı doçent görev yapmaktadır. Akademik ve idari kadro oluşturma çabaları hızla devam etmekte olup, yeni katılacak öğretim üyeleri ile kadro daha da güçlendirilecektir.

Ordu İline büyük hizmet sağlayacak Tıp Fakültesi Hastanesinin mümkün olan en kısa sürede açılabilmesi için yoğun bir çaba gösterilmektedir. Devam eden bu süreçte Tıp Fakültesi sağlık hizmetlerini, T.C. Ordu Valiliği ile T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Arasında Birlikte Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Protokol kapsamında  T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi  Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde vermekte olup, fakültemiz öğretim üyeleri burada eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Tıp Fakültesinin Morfoloji binası 12.000.m2 kapalı alana sahip olup bu binada 567 kişilik konferans salonu, 198 kişilik üç adet amfi, 56 kişilik 4 adet derslik, kütüphane, kafeterya, 2 adet multidisiplin laboratuvarı ve Anatomi laboratuvarı ile birlikte çok sayıda laboratuvar, Temel Tıp Bilimleri anabilim dallarına ait mekanlar, dekanlık ve yönetim birimleri bulunmaktadır. Öğrenci laboratuvarları ve derslikler modern ders araç ve gereçleri ile donatılmakta olup entegre sistem ile eğitim yapılmaktadır.

Fakültemiz 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında 6'sı yabancı uyruklu olmak üzere 37 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamıştır. 2014-2015 eğitim öğretim yılında 186 öğrenci ile eğitime devam etmektedir. Ayrıca anabilim dallarında 2 Adet araştırma görevlisi Tıpta Uzmanlık ve 1 Adet araştırma görevlisi Yandal Uzmanlık eğitimi almaktadır.  T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00